تزریق بوتاکس

بوتاکس به منظور برطرف نمودن چین و چروک صورت، خطوط ناشی از انقباضات، آسیب و صدمه های عصب صورت در اثر تابش نورخورشید و اثرات نیروی جاذبه، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و اسیدی مورد استفاده واقع می شود.

دکمه بازگشت به بالا

مشاوره خدمات زیبایی