تزریق ژل

تزریق ژل و فیلرهای پوستی یکی از راه‌های اصلی جهت بهبود فرم چهره است.
بلافاصله پس از تزریق می توانید تغییرات را مشاهده کنید.
عوارض این روش بسیار ناچیز و محدود است

دکمه بازگشت به بالا