تزریق ژل

تزریق ژل لب و فیلرهای پوستی  یکی از راه‌های اصلی جهت بهبود فرم چهره است.
بلافاصله پس از تزریق می توانید تغییرات را مشاهده کنید.

دکمه بازگشت به بالا

مشاوره خدمات زیبایی