تزریق فیلر

فیلرهای پوستی مواد ژل مانندی هستند که به زیر پوست تزریق می شوند. فیلرهای پوستی برای ایجاد ظاهری صاف یا پرتر یا هر دو طراحی شده اند.
تزریق فیلرهای پوستی به صورت و دست‌ها می‌تواند ظاهر خطوط صورت و کاهش حجم ناشی از سن یا شرایط پزشکی خاص را بهبود بخشد.

دکمه بازگشت به بالا

مشاوره خدمات زیبایی